คำถามที่ถามบ่อย
รวบรวมคำถามหรือปัญหาในการใช้ระบบ TOT HotSpot ที่พบบ่อย เพื่อให้สืบค้นได้อย่างรวดเร็ว

บริการ TOT HotSpot คืออะไร

เป็นบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง สามารถใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ Laptop หรือ PDA ให้บริการ ในรูปแบบ Prepaid Card (Scratched Card) และซื้อ Account แบบ Online ผ่านบัตรเครดิต ซึ่งสามารถนำไปใช้ บริการ ณ สถานที่ให้บริการในเครือข่ายของทีโอที ที่มีสัญลักษณ์ TOT HotSpot ทุกแห่งทั่วประเทศ

อัตราค่าบริการของ TOT HotSpot

 • บัตรราคา 150 บาท สามารถใช้งานได้ 5 ชั่วโมง และมีระยะเวลา 30 วัน หลังจาก Log in ครั้งแรก
 • บัตรราคา 300 บาท สามารถใช้งานได้ 10 ชั่วโมง และมีระยะเวลา 30 วัน หลังจาก Log in ครั้งแรก
 • บัตรราคา 350 บาท สามารถใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนชั่วโมง และมีระยะเวลา 2 วัน
 • บัตรราคา 900 บาท สามารถใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนชั่วโมง และมีระยะเวลา 5 วัน
 • บัตรราคา 1200 บาท สามารถใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนชั่วโมง และมี ระยะเวลา 7 วัน
 • บัตรราคา 1500 บาท สามารถใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนชั่วโมง และมี ระยะเวลา 10 วัน
 • บัตรราคา 2000 บาท สามารถใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนชั่วโมง และมี ระยะเวลา 15 วัน

สถานที่ให้บริการของ TOT HotSpot

สามารถตรวจสอบสถานที่ได้ ที่นี่

การเปิดใช้งาน JavaScript สำหรับ iPAD / iPhone

 1. Tab "Setting" จากหน้า Home
 2. เลือก "Safari" จาก "Setting Menu"
 3. แตะ "JavaScript" ไปที่ "On"

JavaScript_Enable_IPhone

การแก้ปัญหาหน้า Login ค้างสำหรับ iPAD / iPOD

อาการที่เจอ - เมื่อใส่ username/password ที่หน้า Login แล้ว หน้าเวบจะค้างไม่สามารถไปเวบอื่นๆ หรือ ย่อ/ขยาย หน้าเวบเพจได้

วิธีแก้

 1. Tab "Setting" จากหน้า Home
 2. เลือก "Safari"
 3. เลือก "Auto Fill"
 4. สไลด์ ให้เป็น "Off"
 5. จากนั้นกลับไปสู่หน้า Login และลองใส่ username/password ใช้งานตามปรกติ

auto fill

การใช้งาน TOT WiFi จาก Blackberry Phone

การเชื่อมต่อ WiFi จาก Blackberry

 1. กด bb home เพื่อไปที่หน้า Home
 2. จากหน้า Home Click Manage Connections  (Manage connections icon)
 3. Click "Scan for Network"
 4. จะเห็นว่ามี network ชื่อ "TOT_WiFi" ปรากฎอยู่
 5. เลือก "TOT_WiFi"
 6. Click "Finish"
 7. คุณจะเห็นสัญลักษณ์ wifi is turn on แสดงว่า ขณะนี้ Blackberry ของคุณ ได้เชื่อต่อกับ TOT WiFi เรียบร้อยแล้ว
 8. กด bb home อีกครั้ง
 9. click bb browser เพื่อเปิดเวบบราวเซอร์ จะเห็นหน้า login ของ TOT WiFi
 10. คุณสามาถใส่ username / password เพื่อเล่น internet ได้ทันที 

สถานที่จำหน่ายรหัส TOT WiFi

ในกรณีต้องซื้อรหัส TOT WiFi สามารถ ซื้อได้ผ่านระบบ  ช่องทางต่างๆดังนี้