สินค้าและบริการ
ราคา150  บาท
รายละเอียดบัตร 5 ชั่วโมง ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
หมดอายุ 30 วันนับจากการใช้งานครั้งแรก


ราคา350  บาท
รายละเอียดบัตรไม่จำกัดชั่วโมง
หมดอายุ 2 วัน นับจากการใช้งานครั้งแรก


ราคา1200  บาท
รายละเอียดบัตรไม่จำกัดชั่วโมง
หมดอายุ 7 วัน นับจากการใช้งานครั้งแรก


ราคา2000  บาท
รายละเอียดบัตรไม่จำกัดชั่วโมง
หมดอายุ 15 วัน นับจากการใช้งานครั้งแรก