การสนับสนุนการใช้งานและดาวน์โหลดโปรแกรมเสริม
ค้นหาการบริการการใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย TOT HotSpot ซึ่งรวมถึงการติดตั้งโปรแกรมเสริมเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้มากขึ้น
การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย TOT HotSpot
  • เปิดเว็บบราวเซอร์ จากนั้นกรอกชื่อเว็บใดๆ ใน Address Bar ระบบจะขึ้นหน้าล็อกอิน ดังรูป  • กรอกชื่อบัญชีผู้ใช้ระบบในช่อง Username และรหัสผ่านในช่อง Password
  • เลือกเครือข่ายการเชื่อมต่อเป็น TOT HotSpot
  • จากนั้นกด SIGN IN เพื่อเชื่อมเข้าบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง